skip to Main Content

Meddelelse fra Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse

Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse har holdt møde i dagene den 8. og den 9. september 2006 i Idrættens Hus.

Den nye bestyrelse har ved sin tiltrædelse i juni 2006 haft et ønske om, at der blev ‘trukket en streg i sandet’ med hensyn til forbundets økonomi. Det kunne fx. ske ved, at der blev udarbejdet et regnskab for første halvår 2006. Desværre har dette ikke været muligt, da DCF’s kontor og administration ikke har fungeret i perioden. Der udestår et større arbejde med at få betalt udestående fordringer, konteret bilag, fundet frem til vores debitorbeløb og i det hele taget få orden på kontoret igen. Heldigvis er Ole Roland tiltrådt som sekretariatsleder for DCF den 1. august 2006, og bestyrelsen synes, at Ole Roland – trods de vanskelige betingelser – har fået meget ‘fra hånden’ i de første 7 uger.

Fra bestyrelsesmødet kan nævnes følgende beslutninger:

Bestyrelsen tager kontakt til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) med henblik på at få assistance til at få regnskab og den daglige drift på plads. Desuden er det aftalt, at DIF igen overtager den løbende bogføring af forbundets bilag.

Bestyrelsen har lavet et udkast til et sparekatalog, der skal benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2007. Dette sparekatalog skal i kombination med et indtægtsbudget sikre, at DCF i regnskabsåret 2007 kan komme til at fremvise en balance mellem indtægter og udgifter. Det er sådan, at mange af DCF’s indtægter er aktivitetsbestemt, således at vi modtager midler efter ‘hjælp-til-selvhjælp’ princippet. Det kan vise sig, at det er nødvendigt at ‘skære’ i tiltag og aktiviteter, hvor der ikke er medfinansiering fra European Cricket Council (ECC), DIF eller andre.

Plan 2010 er fortsat gældende, men der vil i de kommende måneder være fokus på at få de forskellige udvalg aktiveret igen. Det er den nye bestyrelses holdning, at udvalgene i Plan 2010 fremover tildeles et rammebudget, som er nøje afstemt med forbundets indtægter. I efteråret 2006 vil der blive afholdt møder i udvalgene med henblik på kortlægge de mulige og relevante aktiviteter i 2007.

Bestyrelsen vil holde tæt dialog med ECC i forbindelse med genopretningen af administrationen i forbundet. ECC er orienteret om situationen og har meddelt, at man er klar til at hjælpe os med at få bragt DCF ’tilbage på sporet’.

Onsdag den 13. september 2006 har vi modtaget meddelelse fra økonomiansvarlig Kjeld Lyngsø, at han af helbredsmæssige grunde er nødt til at trække sig fra posten i DCF’s bestyrelse. Bestyrelsen beklager dette dybt, da Kjeld Lyngsø i sin korte tid i bestyrelsen var utrolig flittig og initiativrig – men vi har fuld forståelse for Kjelds beslutning.

Endelig skal det nævnes, at der torsdag den 14. september 2006, kl. 9.00 er aftalt møde med økonomichefen i DIF, Ole Roland og undertegnede med henblik på at få råd og vejledning. Dansk Cricket-Forbund er ude i et stormvejr. Vi opfordrer til, at alle samler sig og bakker op om forbundet i denne svære situation.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Claus B. S. Hansen

Formand

Back To Top