skip to Main Content

Invitation til DIF’s udviklingskonference ”Vi sætter pris på idræt”

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har hermed fornøjelsen af at invitere til konference om idrættens sociale- og samfundsmæssige værdi.

 

Dansk økonomi står over for en vækstudfordring, og der er stigende efterspørgsel efter offentlige velfærdsydelser. På konferencen sættes der fokus på idrættens betydning for samfundsøkonomien og potentialet for at idrætten kan bidrage til løsning af offentlige velfærdsopgaver. På konferencen vil det derfor blive drøftet, hvordan idrætten kan bidrage til nye veje til velfærd.

 

Det er DIF’s ambition, at konferencen både sætter en politisk og en mere praktisk, handlingsanvisende dagsorden: Dvs. der skal diskuteres samfundsmæssige opgaver og idrætspolitik, men samtidig drøftes konkrete løsninger og muligheder for idrættens bidrag til samfundets opgaveløsning.

 

Dette afspejler programmet i høj grad med deltagelse af en række repræsentanter fra forskellige dele af idrætten, herunder også den kommunale sektor, samt ikke mindst forsknings- og erfaringsbaserede indlæg.

 

Kort om konferencen:

Dato: Mandag den 28. januar 2013

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Tid: Kl. 12.30 – 20.00

Pris: Specialforbund: 300,- kr. Øvrige: 400,- kr.

 

Udviklingskonferencens målgruppe er centrale aktører fra det kommunale politiske og administrative beslutningsniveau, Folketinget, DIF’s specialforbund, idrætsforeninger og idrætsråd.

 

Tilmelding og program: http://event.dif.dk/udviklingskonference2013

 

Tilmelding foregår efter ”først til mølle”-princippet. Der er begrænset deltagerantal.

Back To Top