skip to Main Content

Tilbagetog fra krav om ungdomshold i øverste rækker overstået på et par minutter

Helt uofficielt referat af repræsentantskabsmødet af Søren Nissen

Foto : Peter Power

Hvad der har optaget en stor del af taletiden på DCF`s repræsentantskabsmøder de senere år – nemlig kravet om, at en klub skal stille med ungdomshold for at kunne spille i to øverste rækker – blev klaret på et par minutte med et næsten totalt DCF-tilbagetog blot med et par opgivende protester fra et par repræsentanter under årets møde d. 9. marts 2013 på Svanholm Park, hvor deltog omkring 50 delegerede.

DCF`s bestyrelse havde overladt den lidet misundelsesværdige opgave at begrunde, hvorfor forbundet vender på en tallerken og opgiver kravet om ungdomshold til den ungdomseliteansvarlige Søren Henriksen, der gjorde sit bedste, men ikke kunne skjule knæfaldet for dovenskaben og de manglende evner/viljer.

Beklageligvis har reglerne ikke virket efter hensigten. Det har jo aldrig været meningen, at nogen skulle rykke ned på grund af dem , men alene at få klubberne til at arbejde med ungdommen. Men der er tværtimod kommet væsentligt flere klubber i fedtefadet, siden de blev indført. Realistisk ville det være en katastrofe for de to øverste rækker, hvis man fastholdt de nuværende regler om minuspoints. Man kan tælle til op mod 5 klubber, som ikke ville kunne opfylde kravene. Hvilket turneringsmorads, hvis disse 5 klubber alle skulle udstyres med minuspoints.

DCF`s knæfald er i modstrid med, hvad der praktiseres i forbund i Holland og Irland, som vi så gerne vil sammenligne os med. Det blev ganske vist ledsaget af krav om, at klubber uden ungdomshold skal medvirke aktivt i et forløb med breddekonsulenterne, hvis de vil bevare deres plads. Men hvem tror på, at en klub bliver rykket ned, hvis breddekonsulenten har besvær med at få tilfredsstillende kontakt.

Ishøjs formand Asmat Ullah var både under og efter mødet rødglødende:

-Det her ender med, at vi klubber, der gider arbejde med ungdomscricket på sigt får snuppet vores spillere af klubber, der selv ikke gider besværet. Det er et elendigt signal og betyder i længden, at vi heller ikke gider. Og så slutter det hele af sig selv…..

dcf10

Men bortset fra to indlæg gled forslaget let og gnidningsfrit igennem – endog uden dirigenten Jørgen Holmen anså det nødvendigt at bede om en afstemning.

Ellers var det store nummer på repræsentantskabsmødet et forslag fra Skanderborg, Herning og Esbjerg bakket op af landsholdet – realistisk set forfattet af ledende landsholdsspillere – om at afskaffe pokalturneringen og erstatte den med en særdeles ambitiøs twenty/20- turnering, der efter forslaget ville kræve ret mange spilledage og voldsomt forøgede dommer- og rejseomkostninger.

Som det er med twenty/20 turneringer, så markedsføres de som noget hurtigt og kvikt. Det ender bare altid med, at klubberne skal spille flere kampe på samme dag. Den ”yderste” klub i en trekantdag tilbringer op mod ni timer på banen plus rejsetid.

Så var forslaget blevet vedtaget, som det var fremsat, vil adskillige af de samme de samme klubber, der ikke har produceret ungdomsspillere i flere år, få et langt mere krævende program. Tror landsholdsspillerne, at de bliver bedre af at knalde points ud mod underlegne- for fleres vedkommende måske uinteresserede -modstandere.

Det er referenten uforståeligt, at landsholdsspillerne/landsholdsledelsen ikke i stedet har foreslået en weekend med twenty/20 kampe internt mellem landsholdstruppen. Her kunne de have afviklet 3-4 kampe mellem kvalificerede spillere i stedet for at trække uvillige heste til truget, som de kan boltre sig mod.

Det hele endte med, at der blev nedsat et udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, klubber og forslagsstillerne, der skal se på den fremtidige turneringsstruktur. Bare de dog vil tænke på fremtiden – og mulighederne for at give plads til ungdomskampe og tid til ungdomsledere (som oftest også er spillere), i stedet for egoistiske landsholdskrav med henblik på at klamre sig til et par pladser højere på den internationale twenty/20 liste.

På det mere fredelige område blev der indført nye powerplay regler. Der er fremover i 50 overes turneringen kun to powerplays – den éne under de første 10 overe og den anden på 5 overe placeret efter gærdeholdets ønske. Til gengæld må der fremover under hele kampen kun være 4 spillere uden for 28,5 meters cirklen.

Der var lidt diskussion om muligheden for at elever på Viborgs Sports Academy kan få lov til at spille både for Viborg og for hjemklubben, men reglen indførtes.

Dommerhonorarerne blev forhøjet med et pænt beløb.

Alle klubber, der ikke deltager i elitepokalturneringen, kan fremover få lov til at være med i breddepokalturneringen, men der indførtes de samme tillægsregler som i elitepokalturneringen, men dog halverede.

Det annonceredes også, at den nye lov (spillereglerne), hvorefter der er fejl bold, hvis en kaster i afleveringsøjeblikket bryder gærdet i kasteenden med en del af sin krop, indføres.

Som et bevis på, hvor sløjt det står til med tilgangen i Jylland indførtes en – nødvendig – regel i de jysk/fynske 2. divisioner, hvorefter reglen om lovlige/ulovlige spillere, der anvendes i den sjællandske 3.divsion overførtes til den anden side af bæltet, men altså her i 2. division. Det pointeredes dog, at benytter man sig bare en gang af reglen, kan man ikke rykke op.

Den økonomiansvarlige Umair Butt og forbundets generalsekretær Ole Roland fik stor ros for igen at kunne fremlægge et regnskab med et pænt overskud.

Alle valg var genvalg, d.v.s. formanden Thoms Kentorp, turneringslederen Injam Khokar og bestyrelsesmedlemmet Søren Henriksen alle fortsætter en ny to 2-årig periode.

 

Back To Top