skip to Main Content

Repræsentantskabsmøde 14. marts i Brøndby – Dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinært Repræsentantskabsmøde i DCF – Lørdag d. 14. marts 2015 i Idrættens Hus, Brøndby.

Dagsorden i følge lovene – se dagsorden her: Dagsorden og Indkaldelse til REP-møde 14

Bilag/forslag: Bilag – bestyrelsens forslag 2015

Forslag fra klubber til behandling skal være kontoret i hænde senest d. 27. februar kl 12 via mail.

Endelig dagsorden udsendes 10 dage inden mødet.

På forbundets vegne

Ole Roland

Back To Top